Program

Food Waste Forum

24 października 2023 roku. Bank Żywności w Olsztynie


Udział w Food Waste Forum jest bezpłatny.

  • Panel nr 1: “Żywność przyszłości”
  • Panel nr 2: “Przyczyny i skutki złego odżywiania”
  • Panel nr 3: “Budowanie partnerstw w obszarze racjonalnej gospodarki
    żywnościowej.”