dr inż. Sylwia Łaba

Jest doktorem nauk ekonomicznych, magistrem inżynierem technologii żywności, absolwentką studiów podyplomowych, naukowcem, nauczycielem akademickim i trenerem/szkoleniowcem. Jest członkiem Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelniach wyższych, praktyczne w zarządzaniu dużym zakładem produkcyjnym w branży spożywczej a także redakcyjne w czasopismach naukowych i branżowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Jej specjalnością są zagadnienia związane z marnotrawstwem żywności, zagospodarowaniem odpadów żywności w produkcji i przetwórstwie a także zarządzaniem, organizacją i optymalizacją produkcji, głównie w sektorze rolno-spożywczym. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych w tym kilkunastu z zakresu marnotrawstwa żywności.