Marta Tomaszewska

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. W PFPŻ ZP koordynuje prace Komisji ds. żywienia m.in. w zakresie działań mających na celu propagowanie w społeczeństwie zdrowego stylu życia i zasad zbilansowanej energetycznie diety w oparciu o zasadę odpowiedzialności indywidualnej i wolnego wyboru; odpowiedzialna m.in. za realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” czy koordynację działań związanych z reformulacjami i innowacjami.

Reprezentuje PFPŻ ZP na forum europejskich organizacji branżowych – Europejskiego Stowarzyszenia Żywności Specjalnego Przeznaczenia (SpecialisedNutritionEurope), oraz Konfederacji Przemysłu Żywności i Napojów Unii Europejskiej (FoodDrinkEurope), gdzie uczestniczy w pracach Komitetu „Diet”.