Marek Borowski

Nauczyciel matematyki; pracował najpierw jako nauczyciel, później jako dyrektor szkoły, angażując się w przedsięwzięcia związane z życiem społeczności lokalnej. Współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych m.in.: Stowarzyszenia „Dzieciom Wiejskim”, Fundacji Ziemi Olsztyńskiej, Federacji Organizacji Socjalnych FOS-A Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
W 2000 r. założył Bank Żywności w Olsztynie, którego do dziś jest Prezesem. Bank realizuje projekty w kilku obszarach: pomocy żywnościowej, edukacji żywienia, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz przedsiębiorczości społecznej.  W latrach 2002-2021 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. Obecnie pełnomocnik Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności ds. strategii i rozwoju. Zaangażowany m.in.: w budowę sieci i standaryzacji działań Banków Żywności w Polsce,  w latach 2004-2021 działał na rzecz realizacji i koordynacji programów UE w naszym kraju, był członkiem zespołu doradczego programu FEAD, działającego przy MRPiPS. Jego inicjatywa dała początek  zmiany przepisów dotyczących podatku VAT od darowizn żywności oraz PDOP. Kolejna zmianę jaką inicjował to ustawa przeciw marnowaniu żywności, która weszła w życie we wrześniu 2019 roku. W latach 2018-2021 był przewodniczącym Komitetu Sterującego Konsorcjum projektu PROM (w którym udział brały SGGW, IOŚPIB, KOWR, PTTŻ). Jako ekspert był zaangażowany do pracy w zespole ds. usprawnienia programu dożywiania dzieci powołanego przez Premiera RP. W latach
Obecnie jest Współprzewodniczącym Rady Pożytku Publicznego województwa Warmińsko-Mazurskiego. Za swoje działania wyróżniony Nagrodą Samorządową 25 – lecia przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.