Elżbieta Szadzińska

Uczestniczyła w wielu projektach krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony i edukacji konsumentów. Jej głównym obszarem zainteresowań są kwestie związane z bezpieczeństwem produktów dla dzieci i wiążącą się z tym normalizacją, zrównoważonym rozwojem i zrównoważoną konsumpcją oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Bierze aktywny udział  w pracach grup eksperckich w Europejskiej Organizacji Konsumenckiej – BEUC i ANEC – europejskiej reprezentacji konsumentów w pracach normalizacyjnych.

W latach 2004-2020 była członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, gdzie uczestniczyła w procesie konsultacyjnym i opiniodawczym dla Komisji Europejskiej. Obecnie jest członkiem Consumer Policy Advisory Group, ciała doradczego dla Komisji Europejskiej, DG Justice and Consumers. Uczestniczy w pracach Komisji ds. GMO i GMM w ministerstwie klimatu i środowiska.