dr Joanna Trybus

Doktor nauk rolniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi związana od 2004 r. Reprezentuje kraj na forum unijnej Platformy ds. Strat i Marnowania Żywności od początku jej utworzenia.

Jest przedstawicielem i członkiem podgrupy ekspertów ds. jednolitego rynku żywności, podgrupy ekspertów ds. darowizn żywności. Uczestniczyła w pracach nad krajową ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności oraz przygotowaniu kampanii medialnej 4P. Nie marnuj żywności. Szkoda planety!