dr hab. Beata Bilska

Członkini Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Jej badania koncentrują się na problemach marnotrawstwa i strat żywności w łańcuchu żywnościowym, bezpieczeństwie żywnościowym, zapewnieniu jakości żywności. Koordynowała zadania SGGW w ramach projektu „Opracowanie systemu monitoringu marnowanej żywności oraz skuteczny program racjonalizacji strat i ograniczania marnowania żywności” (akronim PROM). Współautorka kilkunastu publikacji i wystąpień konferencyjnych dotyczących problematyki marnowania żywności.