Adam Strzelecki

Kierownik projektów międzysektorowych Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – EIT Food m.in. koordynator międzynarodowego programu pre-akceleracyjnego dla przedsiębiorców EIT Jumpstarter oraz programu wspierania infrastruktury badawczej EIT Infrabooster, socjolog, absolwent Wydziału Zarządzania oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Wraszawskiego z ponad 20-letnim stażem w publicznych i prywatnych instytucjach edukacyjnych, trener, badacz, mentor startupów.