Aktualności | 11 April 2023

Misją przewodnią Food Waste Forum jest zwrócenie uwagi na nowe trendy żywieniowe, które są wynikiem zmieniającej się sytuacji ekologicznej, ekonomicznej i gospodarczej. Zwiększająca się liczba ludzi na ziemi, degradacja środowiska naturalnego to tylko niektóre czynniki, mające wpływ na rozwój trendu żywieniowego i dietetycznego, propagującego żywność roślinną. Podyktowane jest to względami etycznymi, ekonomicznymi, ale również dbałością o zdrowie i planetę.

Wszystko to ma również wpływ na rosnący nurt zero waste i less waste. Niezwykle ważna jest edukacja w zakresie całościowego wykorzystania produktów spożywczych i ograniczenia resztek oraz ich optymalne wykorzystanie.

Podczas Food Waste Forum szczególną uwagę poświecimy roli zrównoważonego rolnictwa. Jesteśmy przekonani, że może ono przynieść pożądane efekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Poruszymy tematy związane m.in. z:

  • zagospodarowaniem żywności już wytworzonej;
  • obniżeniem emisji gazów cieplarnianych;
  • zwiększeniem bezpieczeństwa żywności;
  • optymalizacją kosztów produkcji.

Przed nami wydarzenie, którego znaczenie dla nas i kolejnych pokoleń jest olbrzymie. Tylko mądre, racjonalne i zgodne z aktualnymi trendami decyzje mogą realnie wpłynąć na zdrowie nasze i naszej planety. Widzimy się już 25 kwietnia 2023 w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie.